Rosh Hashanah plate + honey dish

The Holidays: NEW YEAR - ROSH HASHANAH > Jewish New Year
Rosh Hashanah plate + honey dishRosh Hashanah plate + honey dishRosh Hashanah plate + honey dish

$38.95 AUD
* inc Aust GST
[Currency Converter]


Buy Rosh Hashanah plate + honey dish

SKU:UK53157

Ceramic Rosh HaShana Plate 19cm + Honey DishOther The Holidays: NEW YEAR - ROSH HASHANAH ItemsTOP